De eerste puzzel staat online! Tijdens de NIBI conferentie was dit de laatste puzzel die opgelost moest worden om te ontsnappen (en ja, er zat inderdaad een gekleurd briefje verkeerd…). De puzzel is te vinden onder het kopje lesmateriaal. Hier is ook een standaard opzet voor de puzzels op de website te vinden. Uiteindelijk willen we de puzzels indelen in groepen en achter een wachtwoord plaatsen, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Mocht u een fantastische puzzel hebben die ontzettend goed werkt in de klas, dan horen we het graag! Als u hem in de standaard opzet mailt, kunnen wij de puzzel online plaatsen.

NIBI-conferentie Escape Classroom 11